За нас
Адвокатско дружество "Векилова, Няголов и с-ие" е вписано в регистрите на Великотърновска адвокатска колегия с № 2600000650 и на Великотърновски окръжен съд. Специализирано в извършването на комплексно правно обслужване на търговски дружества, други юридически лица, физически лица в следните области: данъчно право, гражданско право,
търговско и корпоративно право, административно право, облигационно право, семейно право, вещно право, право на интелектуалната собственост, сделки с недвижими имоти, регистрация на фирми. Представителство пред държавни органи и пред съдилищата по граждански, административни и наказателни дела пред съда.
© 2017 Адвокатско дружество "Векилова, Няголов и с-ие"
гр. Велико Търново, ул."Васил Левски" 27 вх.В
тел.: 062/620 135; 062/604 472
e-mail: justvek@abv.bg
Екип
Образование и квалификация:
• Софийски Университет "Св. Климент Охридски", София, България - Магистър по Право
Член на Великотърновска Адвокатска Колегия
Специализирана в: областта на българското гражданско и търговско законодателство, правни консултации в областта на търговско, облигационно, трудово, процесуално право, съдебна защита и представителство, извършване на цялостен правен анализ на дружествен статус, семейно и наследствено право.
Професионален опит:
от 1981 г. и към момента Адвокат във Великотърновска адвокатска колегия
Езици:
руски
Настояща длъжност: Licensed freelance practice Barrister-at-Law, member of Bulgarian Bar Association.
Светла Веселинова Векилова - Няголова
_____________________
съдружник, адвокат
личен № 1100002350
Квалификация:
Адвокат при Великотърновска адвокатска колегия от 1990 година
Образование и обучение:
• СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Право” - 1982 г.
• ВИНС “Димитър Благоев” - Варна, специалност “Икономика на промишлеността” - 1974 г.
Професионална насоченост: търговско, данъчно, гражданско и административно право, наказателно право и процес.
Професионален опит:
• От 1995 г. съдружник във „Векилова-Няголов” ООД - Legal Partner
• От 2006 г. съдружник в Адвокатско дружество „Векилова, Няголов, Илчев”
• Заместник - главен арбитър при Окръжен държавен арбитраж гр. Велико Търново - (1984г. - 1990г.)
• Юрисконсулт при ЖП Управление гр. Горна Оряховица - (1983г. - 1984 г.)
• Икономист в “Комбинат за складова техника” - гр. Горна Оряховица - (1974г. - 1982 г.)
Езици:
• руски език - писмено и говоримо
• Ползва английски език
Настояща длъжност: Licensed freelance practice Barrister-at-Law, member of Bulgarian Bar Association
Иван Стефанов
Няголов
________________
съдружник, адвокат
личен № 1800002450
Квалификация:
• От месец юни 2006 г. адвокат във Великотърновска адвокатска колегия
• От 2007 г. адвокат в Адвокатско дружество „Векилова, Няголов, Илчев” - Великотърновска адвокатска колегия
• От юни 2008г. адвокат в Адвокатско дружество „Векилова, Няголов и сие” - Великотърновска адвокатска колегия;
Професионална насоченост:
Търговско право, Гражданско право, Трудово право, Вещно и семейно право, Наследствено право, Наказателно право и процес;
Образование и обучение:
• Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий - Велико Търново, България - Магистър по Право
Езици:
• Английски - писмено и говоримо
• Ползва руски
Стефан Павлов
________________
адвокат
личен № 1200022550
Теодора Пъшева
_________________
адвокат
личен № 1500029950
Квалификация:
• От юли 2012 г. до момента - адвокат във Великотърновска Адвокатска колегия
Професионална насоченост:
Гражданско право и процес, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Трудово право, Вещно право, Търговско право
Образование и обучение:
• Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий” - гр. Велико Търново, България - Магистър по Право
Езици:
• Английски език
Квалификация:
• Oт 1995 г. адвокатски сътрудник
Образование и обучение:
• Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий - Велико Търново, България - Бакалавър по стопанско управление
• Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий - Велико Търново, България - Магистър по Счетоводство и контрол
Езици:
• руски
Илианна Генова
_________________
адвокатски сътрудник
 
гр. Велико Търново, ул."Васил Левски" 27 вх. В
тел.: 062/620 135; 062/604 472
e-mail: justvek@abv.bg
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
"ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ И С-ИЕ"